WhatsApp

Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası
Otomatik kapı ve kabin üretimi yapmakta olan firmamızda ,etkin bir kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği
yönetim sisteminin uygulanması önceliklerimiz arasındadır.

Bu çerçevede temel ilkelerimiz ;
- İlgili standartları, müşteri taleplerini, yasal ve diğer gereklilikleri uygulamak.
- Müşteri memnuniyetini sağlamak.
- Süreçlerimizi doğru tasarlayarak verimliği sağlamak.
- Risk değerlendirmeyi etkin bir araç olarak kullanarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
- Tesis ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini azaltmak.

İlkelerimiz çerçevesindeki temel hedeflerimiz ;
- Ürün kalitemizi arttırmak.
- Müşterilerimize verilen terminlere uymak.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici yaklaşım ile azaltmak.
- Doğal kaynak tüketimi ve atık oluşumunu azaltmak.
- Tesis ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre etkilerini azaltmak.

Bilgi Talep Formu